ویژگی های زیستی

زیستگاه:

محیط‌های کوهستانی با ارتفاع کم، جنگل‌های تنک،نواحی خشک سنگی و صخره‌ای، دره‌های تنگ، حواشی جنگل‌ها، بیشه زارها، دشت‌های باز و وسیع با بوته‌های کوتاه ودارای خار و خاشاک.

عادات رفتاری و زیستی:

بال زدن ها سنگین و قوی و پروازی آرام دارد. غالباً از طربق پرواز و بال‌بازروی در ارتفاع و گاهی درجا بال‌زنی طعمه خود را پیدا می‌کند اما بسیاری اوقات روی تیرک‌های برق یا درختان به انتظار می‌نشیند و گاهی روی زمین با راه رفتن دنبال طعمه می‌گردد. تک همسر است و آشیانه اش را که توده ای از شاخه های بلند و باریک است بیشتر روی درختان و کمتر روی صخره‌ها می‌سازد. لانه گود و با شاخه‌های برگ دار سبز پوشیده می‌شود. غذای اصلی این گونه را مارها تشکیل می‌دهند اما از مارمولک ها دوزیستان پرندگان کوچک و جوجه پرندگان، جوندگان و پستانداران کوچک نیز تغذیه می‌کند.

زادآوری و تولید مثل:

تنها یک تخم می‌گذارد که نسبتا بزرگ و بیضی شکل است و صاف و صیقلی و به رنگ سفید می‌باشد. ابعاد تخم  57.8 در 73.5 میلیمتر است و تفریخ آن 47 روز به طول می‌انجامد. معمولاً پرنده ماده روی تخم می‌نشیند و پرنده نر به ندرت و به مدت کوتاه این کار را انجام می‌دهد. جوجه پوشیده از کرک و وابسته به والدین است تا 60 روزگی در آشیانه و سپس در اطراف آن و در 70 تا 75 روزگی لانه را ترک می‌کند.

پراکنش و فراوانی 

در شمال شرق کشور، درتابستان‌ها در نواحی جنوبی دریای خزر، شمال غرب، رشته کوه‌های زاگرس، ارتفاعات استان کرمان و به جز دز مناطق کویری و مرکزی ایران در بقیه نقاط کشور به صورت عبوری دیده می‌شود.